رستوران باما - رزرونوع رزروبا عرض پوزش تا اطلاع ثانوی پذیرش رزرو انجام نمی شود.


حداقل مبلغ قابل پرداخت 50000 تومان

هزینه ی رزرو از فاکتور شما کسر خواهد شدتصویر امنیتی


شرایط رزرو را مطالعه کرده ام