رستوران باما - رزرومشتریان گرامی با فرا رسیدن ماه محرم و صفر تا تاریخ 98/8/8 رزرو تولد و مراسم صورت نمیگیرد

حداقل مبلغ قابل پرداخت 50000 تومان است

هزینه ی رزرو از فاکتور شما کسر خواهد شد

تصویر امنیتی

شرایط رزرو را مطالعه کرده ام